Samling: Forhåndsbestilling av metervarer

Her har du mulighet å forhåndsbestille. 

I uke 13 er det påske og kan bli litt forsinkelser, men det er regnet med at metervarene kommer i uke 14-15.

Pris per meter 220 kr for Jersey 

For licensstoff 250kr